Håbrand 2053Håbrand är född här i Faringe 2011

e.Belltino 1918 u.Hedda 23160Håbrand bor numera i Västerbotten, hos Fredrik Ottosson, Bastunäs, Vindeln.

Hemma i augusti 2015

Brukskörningsträning som Almunge Ryttare ordnade, i september 2015

Hubertusjakt 1 november 2015

Jätteroligt och ganska spännande!